ముచ్చటైన మూడు కానుకల కిట్ - World Telugu Conferences 2017

మన తెలంగాణం - తెలుగు మాగాణం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2017

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TSA logo WTC logo

ముచ్చటైన మూడు కానుకల కిట్

Kit-Bag
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో పాల్గొనే ప్రతినిధులందరికీ అందించే కిట్ ఇది. ఇందులో ముచ్చటైన తెలుగు వాచకం, సీఎం కేసీఆర్ తొలినాళ్లలో చదివిన భూషణం వాగ్భూషణం, సీఎంలో సాహిత్యాభిలాష పెంపొందించిన సినారె రచన మందార మకరందాలు పుస్తకాలు, చేనేత వస్త్రం, జౌళితో తయారుచేసిన బ్యాగును అందజేయనున్నారు.

 

 

Source: https://www.ntnews.com/TelanganaNews-in-Telugu/three-gifts-kit-1-2-561960.html