ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ఆశయాలు - World Telugu Conference 2017

మన తెలంగాణం - తెలుగు మాగాణం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2017

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TSA logo WTC logo

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ఆశయాలు

  • ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ద్వారా తెలంగాణ జాతి ఖ్యాతి ప్రపంచానికి విదితమౌతుంది.
  • తెలుగు భాషాభివృద్ధిలో తెలంగాణ సాహిత్యమూర్తుల కృషికి తగిన గౌరవం లభిస్తుంది. వారి మహత్తర సేవలను ఈ సభలు ప్రపంచానికి చాటుతాయి.
  • తెలంగాణ కళా వైభవం సభలలో సాక్షాత్కరిస్తుంది.
  • వివిధ దేశాలలో, వివిధ రాష్ట్రాలలో  స్థిర పడిన తెలుగు భాషాభిమానులందరి మధ్య సుహృద్భావ సంబంధాలు నెలకొంటాయి.
  • ప్రత్యేక ప్రచురణలు తెలంగాణ దృక్పథంతో నూతన అధ్యయనానికి తెరతీస్తాయి.
  • సదస్సులు నూతన రీతులకు నాంది పలుకుతాయి.
  • ఆధునిక సమాజ అవసరాలకు అనుగుణంగా తెలుగును అభివృద్ధి చేయడానికి సభలు మార్గ దర్శనం చేస్తాయి.  అన్ని రంగాలలో వ్యవహారాలు తెలుగులో జరిగేందుకు బాటలు పడుతాయి.
  • కొత్త తరానికి సాహిత్య స్ఫూర్తిని అందిస్తాయి.
  • తెలంగాణ ప్రజలలో సాహిత్య సాంస్కృతిక ఉత్తేజం వెల్లి విరుస్తుంది.