ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - సౌకర్యాలు - World Telugu Conference 2017

మన తెలంగాణం - తెలుగు మాగాణం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2017

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

TSA logo WTC logo

సౌకర్యాలు

వసతి కమిటీ
1 శ్రీరామ్ పిఎ టు ఎండీ (టి.ఎస్.టి.డి.సి.) 9948844558
2 జాయ్ మజుదర్ జిఎం (హోటళ్లు) 7036519519
3 సుమీత్ సింగ్ ఈడీ (హోటళ్లు) 9848020194

 

రిసెప్షన్ కమిటీ
1 సురేష్ (హెచ్.ఎం.డి.ఏ) 9963092934
2 శైలజ (తహసీల్దార్) 8897570027

స్థానిక రవాణా కమిటీ
1 పాండురంగ నాయక్ (జెడీటీసీ) 9848045360 (కార్లు)
2 పురుషోత్తం నాయక్ ఈడీ(టి.ఎస్.ఆర్.టి.సి.) 9959224941 (బస్సులు)